Barbeheer Gemini

Het 6e bestuur van Barbeheer Gemini

Lizette Nelemans
Voorzitter

lizette.gemini@orionis.nl

Jonna Balk
Penningmeester

jonna.gemini@orionis.nl

Charelle van Schaik
Secretaris

charelle.gemini@orionis.nl

Floor Bierman
Commissaris Activiteiten

floor.gemini@orionis.nl

Lynn Peters
Barcommissaris

lynn.gemini@orionis.nl