Haha, dat mag niet!

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gericht aan de secretaris via het volgende formulier. Een dergelijke opzegging dient uiterlijk 1 juni voor het einde van het boekjaar te zijn ontvangen. Een te late opzegging kan slechts leiden tot beëindiging van het gewoon of buitengewoon lidmaatschap per het einde van het volgende boekjaar. Bij uitschrijving moet men aangeven of men lid wenst te worden van de reünistenvereniging R.V. Sirius.

Een herroeping van de inschrijving dient binnen acht dagen schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. Indien de herroeping binnen de herroepingstermijn plaatsvindt, hoeft het lid enkel het inschrijfgeld te betalen.

Voor het lidmaatschap bij A.S.Z.V. Orionis zijn het Huishoudelijk Reglement alsmede de Statuten der A.S.Z.V. Orionis van toepassing zoals deze online beschikbaar zijn en ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel. Indien je geen toegang hebt tot de online exemplaren kan er altijd contact worden opgenomen met de secretaris.