Gedragscode

Om een zo veilig en comfortabel mogelijke omgeving te creëren binnen A.S.Z.V. Orionis en R.V. Sirius is er in het HR (Huishoudelijk Reglement) een gedragscode opgenomen. Hierbij zijn richtlijnen geformuleerd waar ieder lid zich aan moet houden en waar mogelijke consequenties aan verbonden zijn. Daarbij horend is er een vertrouwenspersonen constructie opgesteld binnen de vereniging. Waarbij er in gevallen van grensoverschrijdend gedrag tussen leden van de verenging, de mogelijkheid is om contact op te nemen met een van de aangewezen vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen zullen ieder individueel geval met zorgvuldigheid behandelen en desgewenste stappen ondernemen ten behoeve van de betroffen persoon. In alle gevallen geldt er een geheimhoudingsplicht en zal er zorgvuldig worden gehandeld met de privacy van alle betrokkenen.

Interne en externe
vertrouwenspersoon

De functie van interne vertrouwenspersoon wordt binnen Orionis bekleed door twee individuele Orionen, buiten de besturen. Deze worden door de ALV verkozen. Op dit moment zijn dit Noa Smaal en Jurriaan Papenborg.

Extern wordt de functie op dit moment vervuld door Merl Jonker. Zij is sinds 2016 reünist bij Orionis en is gevraagd vanwege haar relevante achtergrond. Ze heeft een master klinische psychologie afgerond aan de UvA, is lange tijd werkzaam geweest bij de 113 zelfmoordpreventie-hulplijn en is GZ-psycholoog bij de GGZ inGeest.

Noa Smaal

Interne vertrouwenspersoon

+31 6 37 19 28 41

Jurriaan Papenborg

Interne vertrouwenspersoon

+31 6 23 55 29 03

Merl Jonker

Externe vertrouwenspersoon

+31 6 57 88 22 87