Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Gedragscode
Om een zo veilig en comfortabel mogelijke omgeving te creëren binnen A.S.Z.V. Orionis en R.V. Sirius is er in het HR (Huishoudelijk Reglement) een gedragscode opgenomen. Hierbij zijn richtlijnen geformuleerd waar ieder lid zich aan moet houden en waar mogelijke consequenties aan verbonden zijn. Daarbij horend is er een vertrouwenspersonen constructie opgesteld binnen de vereniging. Waarbij er in gevallen van grensoverschrijdend gedrag tussen leden van de verenging, de mogelijkheid is om contact op te nemen met een van de aangewezen vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen zullen ieder individueel geval met zorgvuldigheid behandelen en desgewenste stappen ondernemen ten behoeve van de betroffen persoon. In alle gevallen geldt er een geheimhoudingsplicht en zal er zorgvuldig worden gehandeld met de privacy van alle betrokkenen.

Intern en extern vertrouwenspersoon
In de gedragscode is bepaald dat de functie intern bekleed wordt door de secretaris, tenzij binnen het bestuur anders wordt gewenst. Dit jaar zijn er twee interne vertrouwenspersonen: Noa Smaal, secretaris van het Bestuur der A.S.Z.V. Orionis 2022-2023, en Marnix Hageman, de commissaris Zeilend van het Bestuur der A.S.Z.V. Orionis 2022-2023.

Extern wordt de functie op dit moment vervuld door Merl Jonker. Zij is sinds 2016 reünist bij Orionis en is gevraagd vanwege haar relevante achtergrond. Ze heeft een master klinische psychologie afgerond aan de UvA, is lange tijd werkzaam geweest bij de 113 zelfmoordpreventie-hulplijn en is GZ-psycholoog bij de GGZ inGeest.

Contactgegevens
Interne vertrouwenspersonen
Noa Smaal
+31 6 37192841
noasmaal@ziggo.nl

Marnix Hageman
+31 6 40240130
marnix.hageman@gmail.com

Extern vertrouwenspersoon
Merl Jonker
+31 6 57 88 22 87
merljonker@hotmail.com