Boeien Heeren XVII

Boeien Heeren XVII

Boeien Heeren XVII, opgericht 17 mei 1999 te Amsterdam, is een genootschap der fijnste Heeren binnen de gelederen der A.S.Z.V. Orionis. Zijnde de oudste vloot en een exclusief gezelschap, zijn wij ons bewust van onze voorbeeldfunctie en trots, dat wij ons op een glorijke geschiedenis mogen beroepen.

Opgericht in de traditie van de VOC bestaat Boeien Heeren XVII uit 17 Heeren. Het streven is, dat de vloot te allen tijde uit 17 leden bestaat. Bij voltalligheid worden aspirant-leden, mits toegelaten door de raad der XVII, Boeiers. Boeiers worden opgenomen in de raad, nadat een raadslid zijn positie ter beschikking stelt en als gevolge daarvan opgenomen wordt in het genootschap der Reünisten.

Boeien Heeren XVII heeft als doel de fijnste jonge Heeren te verzamelen en de Vereniging voor eeuwig een ongekende welvaart te brengen. Door de vele talenten die Boeien als groep vertegenwoordigen, is het niet mogelijk om van een gemeenschappelijk eigenschap te spreken. Juist de veelvoud en verscheidenheid vormen de kracht van dit genootschap. Wel spreekt men in het algemeen over de laconieke levenshouding die kenmerk en methode is van het leven van menig Boeier.

Het doel zoals hierboven genoemd zal net als in het verleden ook in de toekomst geëerd worden. Niet alleen onze aanwezigheid zal de Vereniging verrijken, ook in het bestuur, de RvC, de verschillende commissies en natuurlijk als lid van de Vereniging zullen wij, zoals vanouds, onze verantwoordelijkheden waren en naar glorie voor zowel onze vloot als onze Vereniging streven.

Boeien Heeren XVII is zich bewust van de oorsprong van onze Vereniging en ondersteunt deze daarin. Zowel het zeilen als de gezelligheid dienen op hoog niveau gehouden te worden. Daarom nemen wij actief deel aan weekenden der A.S.Z.V. Orionis en laten ook in onze activiteiten zeilen en gezelligheid wederkeren. Onze Dies wordt iedere jaar waardig gevierd in een Europese stad. Door het jaar heen staan vele activiteiten op het programma, zoals het gala, het kerstdiner, de reünisten BBQ, de Boeien Open Golf Master Series, veel zeilactiviteiten en uiteraard nog vele andere.

Afsluitend met de slotzin van onze oprichtingsbrief: “Dat Boeien! ons voor eeuwig mag binden!”.

Boeien Heeren XVII